در زمان جنگ، در بعضی عملیات و از بعضی مردان شنیده شده بود که از دشمن سلاح و مهمات و غیر می گرفتند چه به غنیمت و چه پاتک، و بر ضد خودشان به کار می بردند . . .

حال که دشمن در حال استقرار اسلحه های اقتصادی خویش بر این مملکت است و البته در ظاهر هم اقتصاد نابسامان را به او مرتبط می دانند نه سوء مدیریت های تکاندهنده و مزورانه، می شود همین کار را با استفاده از بی شماری از جوانان مومن 2 نسل مغفول مانده انقلاب که در بهترین کیفیت پرورش یافتند و شیطان از بی اثر شدنشان با دریایی از صحنه ها در 2 دهه صحنه پردازی برزخی مطمئن است، انجام داد. 

. . . 

این شهر که از غاطبه خوبان خالی می شود، فضا چقدر دلگیر می شود  . . . 

و تمام این جوانان دستگیر و صاحبی دارند . . . 

منبع اصلی مطلب : خاطرات یک عاشق
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : قطره اشکی که خبر از رخ مهتاب آورد . . .